• johnoskaremanuelse

Spilderhaugvigå / Stavanger Støperi og Dokk


Onsdag 6. Frebruar 2019 avholdt Storhaug Historielag, på Bergeland Bydelssenter, et "Foredrag omkring Spilderhaugvigå/ Stavanger Støperi og Dokk.

Anne Tove Austbø steppet inn på kort varsel for Gunnar Roalkvam, som ble forhindret, og fortalte historikken rundt området. Jo Christian Fougli fra byplankontoret steppet inn på kort varsel for Anita Helstrup og fortalte om "dagens reguleringsplaner og status på disse".

Foredraget var meget godt besøkt, og en engasjert forsamling fikk anledning til å stille spørsmål noe mange benyttet seg av.


  • Facebook Social Ikon

© 2019 Storhaug Historielag