• johnoskaremanuelse

Onsdag 5. Juni, 2019; Ajax historier ved Fred Blomgren. Musikalske innslag ved Øyvind Watland.

Storhaug historielag`s siste arrangement våren 2019 var onsdag 5. Juni Kl.19.00 på Bergeland Bydelssenter. Tittel var "Ajax historier", ved Fred Blomgren med musikalske innslag ved Øyvind Watland. Igjen, dette var et populært arrangement, med fullt hus, ca. 80 gjester. Kveldens foreleser/musiker fikk tidlig positiv repons fra vårt lydhøre publikum der Øyvind Watland imponerte med egen-komponerte viser knyttet til tekstene som Fred Blomgren, engasjert, framførte fra Ajax historier.

Til slutt, fikk Fred Blomgren og Øyvind Watland fikk vel fortjente blomster og god-ord fra historielagets leder Johnny Emanuelsen. Publikum ble takket for fremmøte og ønsket tilbake til høstprogrammet, som starter i september


Fred Blomgren avventer litt....,
mens formann Johnny Emanuelsen ønsker velkommen....... og


..Øyvind Watland er igang..........og gjestene er lydhøre......

7 visninger0 kommentarer
  • Facebook Social Ikon

© 2019 Storhaug Historielag